Naše fakulta má novou NANO laboratoř

Nanotechnologie už dávno nejsou výhradní záležitostí pouze výzkumných laboratoří. Pronikly do průmyslových technologií i do praktického využití. V tomto směru ústecká univerzita nezaspala a zřídila na naší fakultě novou laboratoř nanovlákenných materiálů.

Jako příklad existence nanotechnologií v praktickém životě můžeme uvést samočistící nátěrové hmoty s přídavkem nanočástic oxidu titaničitého nebo antimikrobiální nátěrové hmoty s nanočásticemi stříbra, resp. oxidu zinečnatého. Nanočástice oxidů železa se zase připravují pro lékařskou diagnostiku,“ vysvětluje prof. Pavla Čapková z Ústeckého materiálového centra naší fakulty.

Polymerní nanovlákenné materiály jsou již na trhu dostupné jako filtrační media nové generace pro čističky vzduchu a bariérové textilie nepropouštějící mikroorganismy. Molekulární nanostruktury, jako nové lékové formy, využívají farmaceutické firmy pro cílený a selektivní transport léčiva v organismu.

Studijní program Aplikované nanotechnologie je na PřF akreditovaný ve všech stupních, od bakalářského přes magisterský až po doktorský. Až dosud museli studenti dojíždět pro laboratorní práce z přípravy nanovláken do litvínovské Nanovie, která univerzitě v rámci spolupráce poskytuje firemní laboratoř. Nyní již nemusí.

Velkou výzvou současnosti, a tedy i pro ústecké univerzitní výzkumníky, je chemická modifikace nanovláken, kdy se na nanovlákna naváží molekuly např. antimikrobiálních látek, které pak zabraňují množení bakterií na filtrech. Na nanovlákenné textilie pro krytí ran je zase možné navázat molekuly léčivých látek. Možností v této oblasti je mnoho a v současné době se stále rozšiřují.