Pozvánka na Kulatý stůl a debatu k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem

Zveme studující PřF UJEP ze všech stupňů a forem studia na Kulatý stůl a debatu k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem pro všechny studující na UJEP. Tato akce nabídne prostor pro debatu nad směřováním fakulty i celé univerzity, firemní kulturou a společenskou atmosférou a zázemím pro studující během jejich studia na UJEP.

Můžete se přijít zapojit do diskuze na témata:

❖ Směřování univerzity a její vliv na studující, očekávání studujících a jejich role ve změnách
❖ Atmosféra a zázemí pro studující na PřF a jak se mohou zapojit do jejího spoluvytváření
❖ Genderová témata: genderové stereotypy ve výuce a při studiu
❖ Slaďování studijního, pracovního a osobního života
❖ Nastavení bezpečného prostředí a hranic v efektivní komunikaci mezi vyučujícími a studujícími
❖ Další oblasti a nápady ze strany studujících

Kulatý stůl proběhne 13. prosince 2023, od 13:30 hod., v místnosti CP-1.05, budova CPTO, Pasteurova 15, U/L.

Facilituje Mgr. Jana Černoušková, společnost JKONCEPT s. r. o., členka Genderové expertní komory.

Těšíme se na Vaši účast a společnou inspirativní debatu!

Kulatý stůl je realizován v rámci CRP projektu 2023 „Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“.