Na Den učitelů geografie přijelo přes 60 pedagogů z regionu

Ve čtvrtek 23. listopadu se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil Den učitelů geografie. Jednalo se o akci určenou pro učitele geografie a příbuzných oborů ze základních a středních škol, která měla za cíl poskytnout jim další vzdělávání a inspiraci do výuky. Tato akce je již tradičně součástí Dnů geografie, které mají za úkol popularizovat geografii jako vědu.

Katedra geografie ve spolupráci s Centrem podpory přírodovědného vzdělávání pořádají akce pro učitele geografie dlouhodobě, zpravidla minimálně jednou za rok. Tyto akce nabízejí pro pedagogy příležitost diskutovat o aktuálních trendech v geografickém vzdělávání nebo navázat kontakt jak s katedrou geografie, tak se svými kolegy z jiných škol. V letošním roce na Den učitelů geografie dorazilo více než 65 pedagogů (nejen) z ústeckého regionu, což je prozatím největší účast, kterou tato akce kdy měla. Jsme rádi, že síťování akademického prostředí s praxí na školách má svůj smysl.

Letošní ročník akce byl z didaktického a odborně-geografického pohledu relativně vyvážený. Prvním řečníkem byl doc. Pavel Raška, jehož odborný příspěvek se zaměřoval na povodně z geografického pohledu. Ve druhém příspěvku byly samotnými autory (dr. Petr Trahorsch a dr. Petr Meyer) představeny editovatelné obrysové mapy z dílny GEOEDU (výzkumné centrum pod katedrou geografie), které získávají mezi učiteli stále větší oblibu. Třetí příspěvek se snažil reflektovat aktuální společenské trendy, neboť se zaměřoval na využití umělé inteligence v geografickém vzdělávání (dr. Michaela Liegertová). Věříme, že další akce pro učitele budou minimálně tak úspěšné, jako byla tato.

#scienceUJEP