Pozvání na shromáždění akademické obce fakulty

Předseda AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Shromáždění akademické obce proběhne 20. 12. 2023 od 15.30 h. Místnost konání je 1.03 v budově CPTO. Všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty jsou vřele vítáni.

Program shromáždění:
1. Úvodní slovo předsedy AS PřF UJEP.
2. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2023.
3. Dotazy a diskuze.
4. Předávaní cen děkana.

Pozvánka

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP