Asie. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav
Asie. Sociogeografický přehled

2006, 152 s., cena: 116,- Kč
ISBN 80–7044-739–7

Aktuální sociogeografická a geopolitická charakteristika velkých regionů a nejvýznamnějších zemí kontinentu. Hlavní kapitoly: Regionální geografie, Střet civilizací?, Celková charakteristika Asie, Stručný historickogeografický přehled zemí, Východní Asie, Čína, Japonsko, Jižní Asie, Indie, Jihovýchodní Asie, Indonésie, Vietnam, Jihozápadní Asie, Mašrik, Turecko, Izrael a Palestina, Západní Asie, Bude naše století stoletím Asie? Dokumenty-tabulky.