Katedra matematiky zve na seminář o řešení matematických úloh

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP zve všechny pedagogy, učitele, ale i studenty středních a vysokých škol ve středu 5. června od 15:00 do 17:00 hodin na “Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh”.

Seminář se uskuteční 5. června od 15:00 do 17:00 hodin v 7. patře Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), Pasteurova 15, Ústí nad Labem, v místnosti 7.06.

Setkání se bude věnovat řešení konkrétních matematických úloh a různým možnostem a přístupům k jejich řešení.

Přijďte se radovat ze zajímavé a krásné matematiky.

Pro více informací o semináři se obraťte emailem na RNDr. Martina Kuřila, Ph.D. z katedry matematiky: martin.kuril@ujep.cz

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity B.3.11 Semináře a workshopy pro učitele přírodovědných oborů a matematiky projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.