Dny geografie 2023

Rok se s rokem sešel, a Dny geografie jsou opět tady! Letos jsou věnovány participaci a angažované vědě. Záštitu nad akcí převzal rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PřF UJEP doc. Michal Varady, Ph.D. a předseda Severočeské pobočky ČGS doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. Těšit se můžete třeba na cestovatelskou přednášku, panelovou diskuzi o změně klimatu nebo do “Kina Cevramok”.

Kdy: 20.—23. listopadu 2023
Kde: CPTO, kampus UJEP

Dny geografie je název popularizačně vzdělávací akce, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2014 vzešel z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti námět uspořádat podobnou akci celorepublikově. Zapojit se se svým programem mohou nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace aj.
Česká geografická společnost si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografických výzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť, a tím poukázat na význam geografie v moderní společnosti.

Kompletní program akce naleznete zde.

#scienceUJEP