Zveme vás na setkání s Young Water Professionals Czech Republic. Již zítra.

Setkání se skupinou mladých vodohospodářů Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ) proběhne v úterý 7. května od 13:00 v aule 1.04 na CPTO. Young Water Professionals je iniciativa studentů a absolventů do 35 let s cílem zatraktivnit obory lidské činnosti související s vodou a jejím udržitelným využíváním. Posláním skupiny je propojení akademické, veřejné i soukromé sféry za účelem uvedení mladých odborníků do praxe.

Ing. Filip Harciník a Bc. Jakub Sochor, zástupci YWP CZ, představí činnost YWP CZ a možnosti spolupráce a uplatnění ve vodohospodářském sektoru. Otevřou možnosti spolupráce a praxí pro studenty a absolventy ve vodohospodářském sektoru.  Jejich téma je voda obecně, tedy jak technologie a chemie vody, tak voda v krajině, udržitelné hospodaření s vodou apod. Akce by tedy mohla být přínosná pro řadu studenty, akademiky a výzkumné pracovníky, kteří vedou kvalifikační práce, exkurze či praxe spojené s tématem vody.

Spolu s Asociací pro vodu a Fakultou chemickou VUT v Brně pořádá YWP CZ i bienální vodohospodářskou konferenci Mladá voda břehy mele, o které jsme informovali v tomto ČLÁNKU.

Kromě výstavy STAVBA A VODA, kterou můžete až do 28. května navštívit ve vestibulu CPTO, je setkání s mladými vodohospodáři YWP CZ další z mnoha květnových akcí na CPTO, jejichž ústředním motivem je právě voda.

Setkání s YWP CZ pořádá Fakulta životního prostředí UJEP.