Konference “Mladá voda břehy mele” přijímá příspěvky

Bienální konference “Mladá voda břehy mele” se uskuteční 4. – 5. září  v Brně, je určená především studentům a mladým odborníkům ve vodohospodářském sektoru a přidružených oborech. Je ideální příležitostí prezentovat různé projekty, bakalářské či diplomové práce. Do 30. dubna je možné přihlásit příspěvek do programu konference.

Již 4. ročník této konference je organizován mladými vodohospodářskými pracovníky, je věnován především studentům a čerstvým absolventům. Mezi hlavní cíle konference patří předávání znalostí a zkušeností, představení aktuálních trendů a networking mezi studenty, začínajícími pracovníky a zkušenými odborníky.

Konference se uskuteční 4. – 5. září 2024 na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně (Purkyňova 464/118, 612 00 Brno-Medlánky). Termín pro přihlášení příspěvků do programu konference byl prodloužen až do 30. dubna 2024. Je možné přihlásit příspěvek i v angličtině (vedle češtiny a slovenštiny). Autorům příspěvků musí být v době konání konference nejvýše 35 let. Prezentace příspěvku na konferenci je možná ve 2 variantách: prezentace nebo poster.

Konferenční příspěvky budou přijaty z těchto oblastí:

 • architektura a voda,
 • digitalizace vodního sektoru,
 • čištění odpadních vod,
 • hodnota vody,
 • hydraulika,
 • hydroanalytika,
 • hydrobiologie a mikrobiologie,
 • hydrogeologie,
 • hydrologie,
 • chytré technologie,
 • inženýrské sítě,
 • kalové hospodářství,
 • kontaminace a ochrana vod,
 • krajinné inženýrství,
 • kybernetická bezpečnost vodního sektoru,
 • matematické modelování,
 • modrozelená infrastruktura,
 • meteorologie a klimatologie,
 • ochrana životního prostředí,
 • projektování vodních staveb,
 • protipovodňová ochrana,
 • průmyslové vody,
 • recyklace vody,
 • srážkové vody,
 • sucho,
 • šedé vody,
 • voda v půdě,
 • udržitelnost a uhlíková stopa,
 • úprava vody,
 • voda v produkci potravin,
 • voda pro speciální aplikace,
 • voda v energetice,
 • voda v zemědělství,
 • voda ve vesmíru,
 • vodní hospodářství obcí a měst,
 • vodní politika a etika,
 • vzdělávání v oblasti vodního sektoru.

Více informací najdete na webových stránkách konference.

#scienceUJEP