Katedra chemie PřF zve na přednášku Pevnofázová problematika farmaceutické chemie

Srdečně vás zveme na přednášku Pevnofázová problematika farmaceutické chemie, kterou v rámci odborného semináře katedry chemie vede Ing. Martina Babora, Ph.D. 7. března 2024 od 13 hodin v aule 1.03 na CPTO.

Farmaceuticky aktivní substance (API) jsou v drtivé většině organické sloučeniny, které jsou podávány v pevné lékové formě. Důvodem této volby je například jednoduchá administrace pacientovi. Avšak z pohledu pevnofázové chemie to přináší řadu otázek a výzev. Každý si je pravděpodobně vědom rozdílu mezi diamantem a grafitem. A i u API různé vnitřní uspořádání (či neuspořádání) může výrazně ovlivnit fyzikálně chemické vlastnosti. Z pohledu API je důležitá polymorfie, solvatace, kokrystalizace a ionizace. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě i jejich kombinace.

Existuje řada analytických metod, které více či méně dokáží rozlišit jednotlivé pevné formy stejné organické molekuly (iontu) a popsat jejich vlastnosti. Mezi nejrobustnější metody k popisu struktury patří obecně různé druhy difraktometrie. V současné době je za zlatý standard považována monokrystalová rentgenová difrakce. Avšak na vzestupu je i její nepřímý konkurent monokrystalová elektronová 3D difrakce, která umožňuje měřit o několik řádů menší krystaly. A právě velikost monokrystalů je velmi často hlavním problémem monokrystalové rentgenové difrakce.

V rámci přednášky bude nastíněno základní rozdělení pevných forem API, jejich výhody, úskalí a základní screeningové metody. Další částí budou případové studie strukturních analýz API a jejich případná aplikace včetně patentové problematiky. Poslední část bude zaměřena na vývoj na poli elektronové difrakce a její aplikace.

Přednáška bude vedena v českém jazyce a je určena pro všechny zájemce, zejména pro studenty a pracovníky UJEP.

#scienceUJEP