Ceny rektora opět putují i na naši fakultu

Celkem 38 studentů a zaměstnanců Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si dne 14. 12. 2023 přišlo pro veřejné ocenění za svoji práci, studium či tvůrčí aktivitu. 

Dvacátý třetí ročník předávání Cen rektora UJEP vygeneroval na ústecké univerzitě osmnáct osobností, které obdrželi z rukou rektora doc. Jaroslava Koutského Ceny za rok 2023. Mezi třinácti kategoriemi, které určují oblasti, za které jsou nominovaní hodnoceni, se v roce 2023 poprvé objevily dvě nové: Cena za vynikající pedagogickou činnost v oblasti technických a přírodních věd a Cena za vynikající pedagogickou činnost v oblasti humanitních a společenských věd.

Rektor mezi pracovníky a studenty univerzity rozdal za rok 2023 celkem 315 000 Kč. Ceremoniál předávání Cen rektora UJEP je však především okamžikem vyjádření respektu a úcty univerzity k vykonané práci svých pracovníků a studentů.

Z Přírodovědecké fakulty byli oceněni:

Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D., pracovník Centra nanomateriálů a biotechnologií PřF UJEP
CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD

Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D., pracovník Centra nanomateriálů a biotechnologií PřF UJEP
CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD PRO PRACOVNÍKA DO 35 LET

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF UJEP
CENA REKTORA ZA VYNIKAJÍCÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST V OBLASTI TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD

Mgr. Pavlína Mimrová, studentka doktorského studijního programu Modelování ve vědě a technice na PřF UJEP
CENA REKTORA UJEP PRO STUDENTY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI TVŮRČÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ, PŘÍRODOVĚDECKÉ A EKONOMICKÉ

Tradiční součástí ceremoniálu udělování Cen rektora je také slavnostní předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Jedenáct donátorů vybralo pro ocenění za akademický rok 2022/2023 čtrnáct studentek a studentů, kterým předali finanční částky v celkové hodnotě 175 000 Kč.

Z Přírodovědecké fakulty byli oceněni:

Michaela Kadlčková, studentka studijního programu Aplikovaná informatika na PřF
STIPENDIUM STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE PRO NEJLEPŠÍ STUDENTY UJEP S BYDLIŠTĚM V TEPLICÍCH

Bc. Lucie Kabelová, studentka programu učitelství geografie/matematiky pro SŠ na PřF
STIPENDIUM STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-SEVERNÍ TERASA

Jakub Verner, student bakalářského programu Matematika pro vzdělávání na PřF
STIPENDIUM STAROSTKY MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-NEŠTĚMICE

Všem oceněným gratulujeme!

Foto: UJEP

#scienceUJEP