Další úspěšná akreditace na PřF – tentokrát učitelských programů

Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni studia. V akademickém roce 2021/22 budeme také otevírat zcela nově akreditovaný studijní program Učitelství informatiky pro střední školy.

Ti, kdo se chtějí stát učiteli, budou nejprve studovat v bakalářském studijním programu se zaměřením na vzdělávání a poté budou pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu se zaměřením na učitelství pro střední školy. Studovat je možné biologii, fyziku, geografii, chemii, informatiku nebo matematiku, a to vždy ve dvouoborových kombinacích. Tyto předměty lze kombinovat i s předměty pedagogické nebo filozofické fakulty naší univerzity.

Studijní plány všech akreditovaných studijních programů nově zahrnují semináře propojující studium s praxí a také větší podíl reflektovaných praxí. Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia je připravit kvalitního učitele, který bude mít nejen dobré znalosti ve svém oboru, ale dokáže být pro své žáky také trpělivým a inspirativním partnerem na jejich cestě za vzděláním.