Říjnové promoce ovládly aulu MFC. Prohlédněte si fotogalerii

Absolventi Přírodovědecké fakulty UJEP složili v červené aule MFC promoční slib spondeo ac polliceor, čímž někteří z nich definitivně završili svá studentská léta.

Promoční akt se odehrál za přítomnosti RNDr. Martina Švece, Ph.D., proděkana pro studium Přírodovědecké fakulty UJEP, RNDr. Reginy Hermy, Ph.D., proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP, a v neposlední řadě za účasti doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která je již neodmyslitelně zapsána v srdcích všech úspěšných absolventů jako jejich alma mater.

Slavnostní atmosféru podtrhl hudebním doprovodem již tradičně Václav Krahulík.

Absolventům naší fakulty přejeme hodně úspěchů na jejich další cestě životem.

Kompletní fotogalerii najdete zde.

#scienceUJEP