Děkan studentům udělil ocenění za rok 2023

Celkem sedm vyznamenání předal doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., při druhém ročníku slavnostního udílení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP. Ocenil mimořádné výsledky v oblasti biologie a nanotechnologie, geografie, fyziky a chemie, matematiky a informatiky i učitelství a popularizace přírodních věd vč. matematiky a informatiky.

V letošním roce byli oceněni tito studenti:

Mgr. Josef Novák za vynikající výsledky v oblasti biologie a nanotechnologie získané v rámci řešení diplomové práce na téma “Modifikace vlastností polymerů a grafen oxidu iontovými svazky pro senzorické a fotokatalytické aplikace.”

Ing. Denisa Lišková za vynikající výsledky v oblasti fyziky a chemie získané v rámci řešení diplomové práce na téma “Studium možností chemické depozice oxonium heteroboranu na povrchy textilií.”

Bc. Lucie Kabelová za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení bakalářské práce na téma “Porovnání přesnosti metodik tvorby Plánů pokrytí ZZS pro Ústecký kraj.”

Mgr. Šárka Lukešová za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení diplomové práce na téma “Aktéři komunitního rozvoje v Ústeckém kraji.”

Bc. Jakub Florián za vynikající výsledky v oblasti matematiky a informatiky získané v rámci řešení bakalářské práce na téma “Aplikace analýzy sítí v R.”

Mgr. Tomáš Urban za vynikající výsledky v oblasti matematiky a informatiky získané v rámci řešení diplomové práce na téma “Úlohy z modulární aritmetiky.”

Bc. Adéla Svítilová za vynikající výsledky v oblasti učitelství a popularizace přírodních věd vč. matematiky a informatiky získané v rámci řešení bakalářské práce na téma “Aplikace pro popularizaci strojového učení.”

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UJEP uděluje děkan fakulty od roku 2022 studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty či vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit.

Foto z předávání Cen děkana a Akademické obce

#scienceUJEP