Přírodovědecká fakulta spoluorganizátorem workshopu „Kvalitativní metody ve výzkumu VIII“,

Dne 13. 12. 2023 v konferenčním centru SOÚ AV ČR v Praze proběhl workshop s názvem Kvalitativní metody ve výzkumu VIII, který navázal na již tradiční řadu seminářů zaměřených na kvalitativní metody, které jsou pořádány od roku 2015. Letos poprvé byla naše fakulta spoluorganizátorem.

Seminář je každoročně určen pro každého, kdo se chce společně zamyslet nad interpretací současného složitého světa. Jeho cílem je rozšířit kontakty, překročit generační, tematické, a také oborové hranice. Je pokusem vystoupit z dosavadních stereotypů kvalitativní metodologie. Tématem letošního ročníku byla umělá inteligence.

Na semináři dlouhodobě participuje řada akademiků z katedry geografie naší fakulty, a to nejprve jako posluchači, následně jako přednášející a v letošním roce i jako organizátoři a moderátoři.

Děkujeme za šíření dobrého jména naší fakulty.

#scienceUJEP