Druhý ročník Cen děkana – zveme na slavnostní ceremoniál

Celkem sedm vyznamenání předá doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., při historicky druhém slavnostním udílení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP. Oceněnými oblastmi budou biologie a nanotechnologie, geografie, fyzika a chemie, matematika a informatika i učitelství a popularizace přírodních věd vč. matematiky a informatiky.

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UJEP uděluje děkan fakulty studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty či vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit.

Slavnostní ceremoniál udělení Ceny děkana se uskuteční 20. prosince 2023 u příležitosti shromáždění akademické obce. To začíná od 15:30 v budově CPTO, místnost 1.03. Všichni zájemci o účast jsou srdečně zváni.

#scienceUJEP