Evropský týden udržitelného rozvoje proběhne také v Kampusu UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se letos poprvé připojuje k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (ETUR) ve dnech 20. – 26. září 2023, během kterého se napříč celou Evropou každoročně konají tisíce různých akcí: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity.

Rozmanitost pořádaných akcí je veliká, cíl jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme.

V Česku ETUR zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které letos spojí síly s Českým rozhlasem, na jehož stanicích Vám ve dnech 18. – 24. září můžete sledovat řadu zajímavých reportáží a podcastů.

Více informací k ETUR.

UJEP se k ETUR připojí v rámci CRP MŠMT projektu UNILEAD, ve kterém spolupracuje 24 českých univerzit na implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit v oblastech jako odpady, hospodaření s vodou, biodiverzita​, stravování​, zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace​, udržitelná mobilita nebo odpovědné nakupování.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý