Přírodovědecká fakulta UJEP společně s FSI udělila prestižní titul Fakultní škola

Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem se stala dne 19. 03. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu a současně i fakultní školou Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Tento slavnostní akt je vyvrcholením dlouhodobé intenzivní spolupráce školy a fakult UJEP.

 

Slavnostní setkání proběhlo ve čtvrtek 19. března 2015 v ředitelně SPŠ za účasti děkanů a proděkanů obou fakult, ředitele a zástupců ředitele SPŠ, politických představitelů a pracovníků odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zde také došlo k podpisu partnerských smluv mezi zúčastněnými subjekty.
Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru školství je zvláště významná při formování nové generace technicky a přírodovědně vzdělaných odborníků, podpoře talentovaných žáků a studentů, zvyšování kvality výuky a zájmu o studium přírodovědných a technických oborů včetně realizace vzdělávacích projektů.
Smlouva zefektivní spolupráci a přenos znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Střední průmyslová škola tak získala prestižní titul Fakultní škola, který ji v jeden den udělily dvě fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Titul Fakultní škola je udělován mimořádně kvalitní střední škole, aby byla zdůrazněna výjimečnost školy s ohledem na spolupráci s vysokou školou. SPŠ se tak stala významným partnerem těchto fakult při přípravě žáků a studentů pro vysokoškolské studium technického i přírodovědného zaměření (strojírenství, elektrotechnika, informatika, matematika, fyzika) v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Spolupráce znamená podporu zájmu středoškolských studentů o tyto obory vyučované na SPŠ formou nabízených odborných přednášek a seminářů i dalších prezentačních akcí obou fakult UJEP.
V rámci této spolupráce budou na škole podporovány zejména obory strojírenské, elektrotechnické a informačních technologií. Spolupráce vzniká i na základě vzrůstající poptávky sociálních partnerů smluvních stran (především průmyslových závodů a firem) po odborném vzdělání potenciálních zaměstnanců.

Napsali o nás: