Katedra informatiky na TECHNOHRANÍ 2023

Našim primárním záměrem je poskytovat kvalitní vzdělání v oblasti přírodních věd a aktivní výzkum. Současně si však klademe za úkol také efektivně prezentovat naše obory, které pro mnohé nejsou jen profesním směřováním, ale skutečnou vášní a životním posláním.

V ideálním případě se naše cíle spojí, jako tomu bylo na akci Technohraní v Mostě, která má za cíl podporovat technické a polytechnické vzdělávání žáků základních škol. Účast byla tento rok skutečně vysoká (403 aktivně soutěžících dětí a cca 850 návštěvníků) a my děkujeme katedře informatiky za skvělou prezentaci fakulty i vědy!

Naše zapojení proběhlo na základě smlouvy o vzájemné spolupráci č. 16/25/2017 mezi Statutárním městem Most a řadou partnerů včetně PřF UJEP.

#scienceUJEP