Venkovské školy KGEO se představily v sousedství Buckinghamského paláce

Téma venkovských škol a geografie vzdělávání nezajímá jen náš region a Česko. Tato problematika se řeší také v zahraničí.

RNDr. Silvii R. Kučerovou, Ph.D., proto spolu s její kolegyní Cath Gristy z University of Plymouth (UK) oslovila British Academy za účelem uspořádání přednášky na konferenci v Londýně.

“Přednášely jsme přímo v okázalé budově the Royal Society v sousedství Buckinghamského paláce a Downing Street. Náš příspěvek nesl název “Return to Rurality? Lessons of resilience and inclusion in changing attitudes to children’s education in rural places as a result of the COVID pandemic” a měl za cíl diskutovat, zda se nějakým způsobem proměnilo vnímání venkova a tamních základních škol ve vztahu k městu v období pandemických vln onemocnění covid-19,” informuje Silvie R. Kučerová.

Spolupráce se zahraničními institucemi přitom pro S. R. Kučerovou i její tým zdaleka nekončí. V jednání je možná příprava monotematického čísla Proceedings of the British Academy vydávaných Oxford University Press.

Více k tématu vesnických škol najdete v tomto článku.

#scienceUJEP