Přednáška na téma: Dar přítele Röntgena

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP a pobočka JČMF v Ústí nad Labem Vás zve na přednášku doc. RNDr. Stanislava Daniše, Ph.D. na téma “Dar přítele Röntgena”.

Náhoda přeje připraveným, praví lidská zkušenost ve známém přísloví. Jedním z nich byl i Wilhelm Conrad Röntgen, jenž koncem roku 1895 zveřejnil objev záhadných paprsků X. Svá tajemství vydávaly doslova jen po kapkách. Po následujících dvacet let odolávaly soustředěnému úsilí předních vědců. Jak a proč vznikají? Jakými částicemi jsou tvořeny? Jsou použitelné prakticky? Mohou být vědeckým nástrojem? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět během přednášky.

Kdy: pondělí 27. listopadu 2023 od 16 h
Kde: aula 1.01, budova CPTO

Doc. Daniš pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde se zabývá zejména rentgenovou strukturní analýzou látek téměř všeho druhu a numerickými metodami. S těmito tématy také seznamuje studenty oboru Fyzika. Zároveň se zajímá o vysokoškolskou pedagogiku a snaží se zavádět lepší způsoby výuky na VŠ. Ve volném čase se věnuje popularizaci fyziky či astronomie, fotografuje, cestuje a rád pozoruje denní i noční oblohu, zejména Slunce a proměnné hvězdy.