CPPV dnes slaví 3 roky!

Centrum podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) vzniklo 1. 3. 2020 jako osmá součást Přírodovědecké fakulty UJEP. Založení CPPV bylo iniciováno potřebou mezioborové spolupráce v oblasti didaktik přírodovědných předmětů a společné komunikace problémů a potřeb základních a středních škol v ústeckém regionu.

Cílem Centra je podpora aktivit fakulty směřujících k rozvoji přírodovědného vzdělávání, přípravě budoucích učitelů biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a matematiky a propagaci těchto oborů směrem k veřejnosti a školám v ústeckém regionu.

Akademičtí pracovníci Centra zabezpečují výuku didaktických předmětů, v nichž se zaměřují na rozvoj teoretických a praktických dovedností budoucích učitelů, a podílejí se na zajišťování a realizaci pedagogických praxí. K výuce využívají zázemí a moderní vybavení kateder, na kterých zároveň působí.

Mimo to dále řeší také rozvojové a výzkumné projekty v oblasti didaktik přírodovědných předmětů, publikují v didakticky zaměřených časopisech, spolupracují na tvorbě učebnic a výukových materiálů pro základní i střední školy, pořádají oborové semináře pro žáky, studenty a učitele. Podílejí se na organizaci letních škol a oborových soutěží a olympiád. Komunikují se zástupci fakultních škol a dalšími aktéry vzdělávací politiky a aktivně působí v profesních organizacích zaměřených na problematiku přírodovědného vzdělávání.

Všem našim kolegům z Centra přejeme mnoho štěstí, sil a nadšení do dalších let!

#scienceUJEP