Přírodovědecký tábor ukázal život ve volné přírodě i v zoo

Na přelomu července a srpna proběhl v naučném botanickém parku KBI PřF UJEP ve spolupráci s CPPV letní příměstský tábor koncipovaný jako přírodovědný s tábornickými a turistickými prvky včetně celotáborové hry zaměřené na záchranu zvířat českého lesa. V rámci pestrého programu se děti věnovaly pozorování změn v přírodě, poznávání stop, rostlin a zvířat, bádání, laboratorní práci, environmentálním aktivitám, tvoření s přírodninami, návštěvě katedry chemie, zoologické zahrady a mnoha dalším zajímavým činnostem.

Děti si prohlédly letní přírodu v naučném botanickém parku, ale i blízkém okolí (výšlap na Střížovický vrch) a rovněž skleníky, kde se blíže seznámily s některými exotickými rostlinami. V úvodu tábora si společně založily experiment na důkaz fotosyntézy, který průběžně sledovaly a výsledky zaznamenávaly. Zasely si také bylinky, které posvačily nebo si odnesly domů.

Děti pracovaly v týmech, přičemž si každý tým zvolil maskota z řad lesních zvířat, se kterým se podrobně seznámily. Poznávaly stromy, rostliny a obyvatele českého lesa, zvláště stopy zvířat. Při mikroskopování pozorovaly např. stavbu jehlic, chloroplasty a mnoho dalších vzorků, vše si pečlivě kreslily. Prováděly také rozbory vody a testovaly její kvalitu pomocí laboratorního kufříku. Práce s mikroskopy, binokulárními lupami i kufříkem je opravdu nadchla, často se dožadovaly opakování těchto aktivit, dokonce si přinášely vlastní vzorky vody. Měly také možnost pozorovat krmení pavouků. Při návštěvě kampusu univerzity a katedry chemie si mohly na vlastní kůži vyzkoušet práci v laboratoři a také pozorovat želvušky.

Při výstupu na Střížovický vrch, kdy děti hrály vzdělávací hru o lese a hledaly poklad, se současně snažily posbírat v lese odpad, který později pečlivě roztřídily. Dále sbíraly přírodní materiál na hmyzí domečky. Předtím se ovšem formou hry seznámily s našimi brouky a zejména materiály nezbytnými k jejich rozmnožování. Poté obohatily náš park vlastnoručně vytvořenými hmyzími hotely a byly pasovány na čestné ochránce hmyzí populace.

S velkým úspěchem se setkala rovněž tvořivá dílna, při které si děti vytvářely vlastní mýdla a záložky se sušenými květy, poznávání a kreslení stop zvířat a listů s využitím klíčů, které děti obdržely jako dárek do badatelských batůžků. Velký zájem vzbudilo rovněž týmové „zachraňování“ zvířat z ohroženého lesa, při němž děti spolupracovaly.

Tábor byl zakončen návštěvou zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde se děti zúčastnily programu o etologii zvířat, komentovaného krmení tučňáků a obdržely dárky v podobě propisky a pakobylek, které děti skutečně nadchly, snad i rodiče J.

Při závěrečném loučení a reflexi jsme se pokusily motivovat děti k dalšímu pozorování přírody a bádání, pro inspiraci od nás obdržely badatelský batůžek, jehož součástí byly klíče k určování stop zvířat, stromů, lupa a zkumavka.

Děkujeme všem, kteří nás při přípravě a realizaci letního tábora podpořili, CPPV a KBI PřF UJEP, ZOO Ústí nad Labem, dětem a rodičům. Velké poděkování náleží zvláště lektorkám za kvalitní přípravu a realizaci tábora, zodpovědný přístup a profesionální práci s dětmi.

Silvie Svobodová a lektorky – Romana Dlasková, Hana Bakešová, Nikola Dolenská, Natálie Holá, Eliška Hrabáková, Andrea Spurná, Kristýna Vrabcová

#scienceUJEP