Cenu za nejlepší poster získala studentka katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP

Kamila Novotná Floriančičová vypracovala inspirující poster na téma Fylogenetická analýza tubulinů u želvušek. Představila jej na konferenci Kostelecké inspirování 2021 a získala cenu za nejlepší poster. Gratulujeme!

‚Želvušky jsou schopné přežívat extrémní podmínky (vysušení, radiaci, nízké/vysoké teploty či vakuum). Molekulární mechanismy zodpovědné za tyto unikátní schopnosti nejsou doposud známé a my se domníváme, že by právě tubuliny mohly v tomto procesu hrát roli. Proto jsme se je rozhodli analyzovat z fylogenetického hlediska a pro verifikaci jejich funkce vyiizolovat z druhu Hypsibius exemplaris,” vysvětluje Kamila Novotná Floriančičová, která coby studentka katedry biologie svou diplomovou práci zpracovává na CENAB.

Účast na konferenci podpořila Studentská grantová soutěž Přírodovědecké fakulty UJEP.

Poster, který prošel obhajobou před odborným publikem, si můžete prohlédnout zde.

#scienceUJEP