Café Nobel v červenci pohovoří o kvantovém vakuu i o Keltech

Café Nobel zve v červenci na dvě přednášky, které jistě zaujmou studenty Přírodovědecké fakulty i další příznivce přírodních věd.

První přednáška prozradí zajímavosti o kultuře, historii Keltů i o tom, že keltské kmeny kdysi nežily ve středoevropské izolaci, hmotná kultura z Antiky se k nim dostávala přes Dunaj i Alpy. Dokonce sami Keltové, ať už jako nepřátelští nájezdníci nebo naopak spojenci Římanů, Řeků a dalších národů, často pronikali na jih – do Středomoří a také do Malé Asie a přinášeli tak do těchto míst své kulturní bohatství. V Ústí nad Labem bude o této slavné kultuře přednášet 14. července od 17 hodin archeolog doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D. z Filozofické fakulty UJEP, zároveň ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem.    

Teplická hvězdárna odhalí v druhé polovině července pojem “vesmírné vakuum”. To totiž nelze považovat za prázdný prostor. I kdybychom odstranili všechny částice, a to i ty hypotetické, z pohledu kvantové fyziky bude vakuum i dál plné různých jevů v podobě kolísání polí; plné energie, která se dokonce může i využívat. O vlastnostech vakua spojených s kvantovou fyzikou a o dalších zajímavých faktech bude na teplické hvězdárně přednášet 24. července od 18 hodin jaderný fyzik a popularizátor vědy RNDr. Vladimír Wagner, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Jestli vás tato témata zajímají, přijďte si přednášky poslechnout.