Náročný programátorský maraton prověřil znalosti i týmovou práci

HACKITHON katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP se konal ve dnech 3.–4. 6. 2022 na ústecké univerzitě. Vyhrál ho tým Lorem Ipsum.

HACKITHON je ve skutečnosti hackathon, což je náročný programátorský maraton, při kterém programátoři ve spolupráci s webdesignéry nepřetržitě 24 hodin intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Hlavním cílem je vytvoření webové či desktopové aplikace pro zadavatele či její pilotní verze.

HACKITHON je jakási naše značka. Jeho logo totiž zahrnuje neoficiální logo katedry informatiky, které logicky tvoří písmena KI. Proto je uprostřed namísto obvyklého A písmeno I,“ vysvětluje vedoucí katedry informatiky PřF UJEP RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

První HACKITHON se konal v roce 2019, pak jeho pořádání zastavil covid.  Již ale první ročník ukázal, jakým směrem se vydat. Základem programátorského maratonu jsou předpřipravené praktické úlohy, přičemž klíčová je role mentorů, tj. akademických pracovníků a lidí z praxe, kteří účastníkům pomáhají s řešením. Typické je i zaměření na zpracování a vizualizaci dat, včetně tzv. otevřených dat, a tvorbu open-source aplikací, tedy aplikací s veřejným zdrojovým kódem.

Důležitým aspektem je nicméně i vzdělávací funkce, která je klíčová především v případě hackathonů zaměřených na začínající programátory. Do této skupiny patří i HACKITHON 2022, který se zaměřil na středoškolské a vysokoškolské studenty,“ vysvětluje Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

HACKITHONU 2022 se zúčastnilo 24 studentů středních a vysokých škol, kteří se rozdělili do 6 týmů a pracovali v 3–5členných skupinách. Kromě nezaměnitelné inspirativní atmosféry čtyřiadvacetihodinového programátorského maratonu, kterou si vychutnali všichni bezezbytku, se vítězové mohli těšit i na finanční ohodnocení od 20 do 5 tisíc korun. Na cenu nejvyšší dosáhl tým Lorem Ipsum ve složení David Korčák a Kryštof Buben (oba čerství absolventi Gymnázia Josefa Jungmanna), Petr Filip (student Gymnázia Lovosice), Jakub Florián a Marek Šajner (oba studenti PřF UJEP), který řešil soutěžní úlohu na téma analýzy pohybové aktivity z chytrých náramků.

Umístění všech soutěžících týmů včetně fotografií zde.

Témata HACKITHONu 2022 však pokrývala širokou oblast od zpracování obrazu v medicínské praxi, přes „vítěznou“ prezentaci senzorových dat z chytrých náramků u školních dětí po vizualizaci otevřených dat o základních a středních školách.

Nejoblíbenějším vývojovým prostředím se stal Python, který nabízí podporu pro tvorbu interaktivních webových aplikací (Flask, Dash), vizualizaci dat (plotly) i preprocessing dat (pandas). Kromě těchto základních technologií byly využívány nástroje pro zpracování geografických dat a datová úložiště.

Téměř zásadním atributem HACKITHONu je spolupráce, neboť se jedná o soutěž týmovou, která mimo jiné vyžaduje odbornou komunikaci a schopnost prezentace myšlenek. Náročný celodenní maraton prověří týmovou spolupráci nejen při samotné programátorské činnosti, ale také při střídání práce a odpočinku. K překonávání únavy z dlouhé noci sloužily odpočinkové zóny pro spánek a hry.

Schopnost komunikace a prezentace musely týmy uplatnit především v rámci závěrečné soutěžní prezentace, co se jim během vymezeného času podařilo vytvořit,“ upozorňuje Ing. Mgr. Pavel Beránek.

Rozvoj informatického myšlení považuji za základ současného vzdělávání. Podobné akce teambuildingově podporují mladé lidi v zájmu o programování či vizualizaci dat. V tomto ohledu mě těší také na UJEP nově akreditovaný magisterský studijní program Aplikovaná informatika,“ říká rektor doc. Martina Balej.    

Důležitou roli na HACKITHONu hrají sponzoři, kteří se kromě finanční podpory využité především pro bohatou nabídku občerstvení (včetně pizzy, která je hackathonech takřka povinností) a pořízení drobných dárků, podíleli i na mentorování a hodnocení výsledků. Tím nejvýznamnějším byl Ústecký kraj, přičemž akce probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, dále pak Inovační centrum Ústeckého kraje, XDENT, Malfini, a. s., Severočeské doly, a. s., a Bageterie Boulevard.