Začátek týdne na PřF UJEP patří gymnazistům

Studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala si dnes a zítra  (10. a 11. června) vyzkouší, jaké je to studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty UJEP připravily pro studentské “Projektové dny” bohatý odborný i zábavný program.

V pondělí 10. června si skupina 20 studentů vyzkouší chemické experimenty a díky univerzitnímu laboratornímu vybavení i detektivní práci v laboratořích katedry chemie.  Poté se zaposlouchají do matematických symfonií v rámci workshopu katedry matematiky Matematika skrytá v hudbě, kde uplatní logické a kombinatorické myšlení netradiční formou.

Úterní ráno bude věnováno genetice. Studenty v přednáškové aule Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) přivítá proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy, odborná asistentka a výzkumná pracovnice Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB), RNDr. Regina Herma, Ph.D. Studenti se na přednášce dozví, co je to genetika, DNA, chromozom, geny nebo genom. Jak se geny dědí, co skrývají pojmy jako mutageneze, mutabilita, mutageny a mutace. Jaké mutace známe, jak se detekují a mohou se dědit.

Po biologickém úvodu se budoucí vysokoškoláci rozdělí na dvě skupiny, jedna skupina zamíří na workshop doc. RNDr. Františka Lustiga, CSc. z katedry fyziky, kde se hravou formou ponoří do světa analogové, číslicové i mikropočítačové elektroniky. Druhá skupina si mezitím vyzkouší práci ve špičkově vybavené biologické laboratoři CENAB, mikroskopování a další specializované laboratorní techniky, se kterými se na střední škole doposud nesetkali.

Pro doprovázející pedagogy bude připraven didaktický rozbor jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Dvoudenní pilotní vědecký program uzavře v úterý po poledni exkurze do univerzitní Vědecké knihovny UJEP, která nabízí studentům moderní vybavení i přístup, přes 200 studijních míst, více jak 335 000 knihovních jednotek a celou řadu doprovodných aktivit a možností.

Studenti zažijí objevitelskou radost z vědeckého bádání, okusí krásu práce v laboratoři a na “vlastní kůži” si vyzkouší možnosti studia na vysoké škole, která je téměř “na dohled” od jejich střední školy, přímo v srdci krajského města.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity A.2.26 Návštěvní programy – workshopy pro učitele s třídním kolektivem projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.