Na CPTO proběhla zahajovací konference projektu MATun

Dne 30. května proběhla na Přírodovědecké fakultě UJEP v Centru přírodovědných a technických oborů zahajovací konference tříletého přeshraničního projektu MATun – “”Svět materiálů – Univerzity spolu”, který je tematicky zaměřen na materiálový výzkum. UJEP je lead partnerem celého projektu.

Konference se zúčastnilo 60 účastníků z Čech i Saska. Program konference představil projekt jako takový i jednotlivé výzkumné aktivity Přírodovědecké fakulty UJEP a Technické univerzity v Drážďanech. Svou činnost představila i Fakulta životního prostředí UJEP a prestižní vědecká instituce Fraunhofer Institut.

Mezi účastníky konference byli zástupci středních škol a firem, kterým konference i celý projekt přináší možnosti pozdější spolupráce.

#scienceUJEP