Katedra geografie pořádá exkurzi do Bosny a Hercegoviny

Zahraniční exkurze do Bosny a Hercegoviny je určena studentům geografie, ale i studentům, kteří se zajímají o cestovní ruch. Za účast na desetidenním pobytu účastníci získají 5 kreditů v rámci volitelných předmětů. 

 Exkurze je plánovaná v termínu 8. – 18. 9. 2022.

Přihlášku s dalšími údaji naleznete na adrese: https://geography.ujep.cz/cs/formulare/

Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Štěbetáková