YouTube: Molekulární simulace vodných roztoků elektrolytů

Naši sérii videí platformy Science UJEP zakončujeme na katedře fyziky, v týmu kolem doc. Filipa Moučky. V dalším období pro naše příznivce chystáme novou podobu videoprezentace fakulty.

Kdo má zájem o simulace a vytváření takových modelů, jaké ve videu představuje vedoucí oddělení počítačové a teoretické fyziky doc. Filip Moučka, má mj. možnost přihlásit se do postgraduálního studia studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice.

V rámci naší platformy Science UJEP vznikla druhá série videí, v nichž jsme postupně představili našim příznivcům další výzkumníky, laboratoře a výzkumnou infrastrukturu Přírodovědecké fakulty.

Science UJEP #16 Filip Moučka a kol.

Staňte se odběrateli našeho YouTube kanálu. Děkujeme vám za vaši přízeň!

#ScienceUJEP