Michal Varady zůstává ve vedení fakulty

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila svého děkana pro období let 2022–2026.

Z aktuální volby zůstává na pozici vedení fakulty současný děkan PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. Ze svého prvního funkčního období ve vedení fakulty postoupí do druhého období dne 1. 11. 2022. Přírodovědeckou fakultu povede do 31. 10. 2026.

Doc. Michala Varadyho opakovaně jmenuje do pozice děkana rektor UJEP, doc. Martin Balej.

Přírodovědecká fakulta je mojí mateřskou fakultou. Proto s potěšením sleduji, jak se v posledních deseti letech pozitivně rozvíjí i stabilizuje. Je to fakulta s nejvýznamnějším podílem vědeckovýzkumné činnosti na UJEP, v moderní budově Centra přírodovědných a technických oborů navíc získala špičkové vybavení a laboratoře. Doc. Varadyho si vážím za usilovnou práci, kterou ve vedení fakulty odvádí, a přeji mu hodně sil i energie do dalších 4 let,“  uvádí rektor Martin Balej.

Ve vedení PřF UJEP potvrdil doc. Michala Varadyho hlasováním Akademický senát PřF UJEP na řádném zasedání dne 8. 6. 2022. Současný děkan byl jediným kandidátem a neměl ve volbě oponenta. Svůj volební program, ve kterém se naměřil na hodnocení a budoucnost vzdělávání, vědy a výzkumu, internacionalizace, kvality a lidských zdrojů na fakultě, představil Akademické obci PřF dne 24. 5. 2022. Uzavřel ho osobním vzkazem akademikům i studentům PřF: „Jednou z mých osobních priorit při nástupu do funkce děkana bylo udržet uvnitř fakulty příznivou a kolegiální atmosféru, příjemné pracovní a studijní prostředí a pocit sounáležitosti jednotlivých zaměstnanců, studentů, kateder a center s fakultou. Doufám, že jsem v této své prioritě neselhal a stejně jako před téměř čtyřmi lety prohlašuji, že se tuto hodnotu budu ze všech svých sil snažit chránit, udržet a posilovat.“

Přírodovědecká fakulta UJEP byla založena v roce 2005. Děkani PřF UJEP z minulosti do současnosti byli:

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (4. 11. 2005 – 31. 10. 2006)

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 11. 2006 – 31. 10. 2010)

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (1. 11. 2010 – 31. 10. 2019)

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (1. 11. 2018 – dosud)

Roli děkana jsem vždy chápal jako službu akademické obci fakulty a je mým velikým potěšením ji zastávat právě na naší přírodovědecké fakultě, která se v posledních letech tak dynamicky a úspěšně rozvíjí,“ uzavírá Michal Varady.