YouTube: Návštěva Centra podpory přírodovědného vzdělávání

Na začátku března jsme si připomněli zdánlivě nevýznamné 2. výročí založení Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV). O to významnější roli sehrává centrum v rámci vzdělávání budoucích učitelů přírodovědných předmětů na PřF a v naší spolupráci s regionálními školami.

Založení CPPV bylo iniciováno potřebou mezioborové spolupráce v oblasti didaktik přírodovědných předmětů a společné komunikace problémů a potřeb základních a středních škol nejen v ústeckém regionu. Za dobu existence se význam centra jen potvrdil. V současné době postupně přebírá agendu komunikace s fakultními školami, jejichž síť bychom rádi rozšířili také o vybrané základní školy. Této spolupráce si totiž vážíme.

V rámci naší platformy Science UJEP vznikla další série videí, v nichž postupně představujeme našim příznivcům další výzkumníky, laboratoře a výzkumnou infrastrukturu Přírodovědecké fakulty.

V tomto videu představí dr. Petr Trahorsch z CPPV význam a činnost centra.

Science UJEP #15 Centre for Promotion of Science Education

Staňte se odběrateli našeho YouTube kanálu. Děkujeme vám za vaši přízeň!

#ScienceUJEP