Den otevřených dveří – 3. 2. 2022

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 9 do 14 hodin proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří.

Program

Srdečně jsou zváni všichni zájemci o studium přírodovědných oborů, nejen z řad studentů posledních, ale i nižších ročníků středních škol, stejně jako absolventi bakalářského nebo magisterského studia.

Kromě prezentace studijních programů a oborů, která se uskuteční v 9:00/11:00/13:00 hod. v aule 1.03 v CPTO, se můžete těšit také na bohatý doprovodný program ve formě praktických ukázek jednotlivých kateder a interaktivních prohlídek laboratoří a učeben. Detailnější informace o konkrétních studijních programech a oborech vám budou poskytnuty u infostánků v respiriích v jednotlivých patrech budovy CPTO. Po celý den budou přítomni také koordinátoři, kteří vám usnadní orientaci v budově. K dispozici vám bude i tzv. „chillzone“ (v 1. podzemním podlaží CPTO), kde můžete nejen načerpat energii a občerstvit se, ale také si promluvit přímo se studenty.

Program jednotlivých kateder 1: CENAB, chemie, matematika (CPTO)
Program jednotlivých kateder 2: fyzika, geografie, informatika (CPTO)
Program jednotlivých kateder 3: biologie (areál Za Válcovnou)

Jelikož katedra biologie sídlí mimo hlavní areál (adresa Za Válcovnou 8; zastávka Za Válcovnou autobusovou linkou 27; nebo zastávka Na Nivách linkami 2, 7, 9, 12, 17, 18, 23 v ulici Jateční a dát se ulicí Za Válcovnou), doporučujeme si na ní vyhradit zvláštní čas (program katedry).

Adresa hlavní budovy (Centrum přírodovědných a technických oborů – CPTO), odkud se dostanete do všech ostatních částí naší fakulty:
Pasteurova 15,
400 96 Ústí nad Labem

Navštívit nás můžete i online, a to jak v podobě virtuální prohlídky budovy CPTO, tak prostřednictvím našich videí. Zhlédnout můžete „Studentský den na naší fakultě“, videa o budově naší fakulty, dále se můžete podívat na videa jednotlivých kateder nebo další zajímavá videa #ScienceUJEP.

Studentský den na PřF UJEP

Dále se můžete zeptat na to, co Vás zajímá. Pro Vaše dotazy budeme k dispozici ve virtuálních místnostech prostřednictvím platformy BBB (Big Blue Button) i na našich sociálních sítích (FB, IG).

Případné dotazy směřujte na public-relations.prf@ujep.cz, tel. 475 286 658.

Covid-19 podmínky pro vstup na DOD

Těšíme se na vás!