Den otevřených dveří 2022 – videa a další informace

Pokud jste neměli možnost navštívit nás během Dne otevřených dveří, můžete nás navštívit samozřejmě i online:

Informace přehledně a na jednom místě poskytuje web MYJSMEUJEP.CZ, nebo se mrkněte na souhrn informací na této stránce.

Nabízíme virtuální prohlídku budovy CPTO a naše videa. Zhlédnout můžete „Studentský den na naší fakultě“, videa o budově naší fakulty, dále se můžete podívat níže na videa jednotlivých kateder nebo další zajímavá videa #ScienceUJEP.

Studentský den na PřF UJEP

Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB)

Základní informace o centru s odkazem na web centra
Virtuální prohlídka centra 4. podlaží
Virtuální prohlídka centra 2. podlaží – laboratoř
Virtuální prohlídka centra -1. podlaží – laboratoř

Oddělení nanomateriálů

Chat s vyučujícím
Chat se studenty
Chaty jsou k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

CENAB – Výzkumná infrastruktura NanoEnvi.cz
CENAB – Polymerní nanovlákenné materiály pro specifické funkce
CENAB – výzkum – Zdeňka Kolská et al.

Oddělení biotechnologií

Chat se studenty
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

CENAB – Laboratoř tiskových technologií
CENAB – Laboratoř mikroskopických technik
CENAB – Laboratoř tkáňových kultur
CENAB – Laboratoř biofyziky a nanobiotechnologie
CENAB – Laboratoř modelových organismů I.
PřF UJEP uvádí: Jak si vyextrahovat DNA
CENAB – UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů
CENAB – výzkum – Michaela Liegertová et al.

Katedra biologie – areál Za Válcovnou

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry

Chat se studenty
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

KBIO – Areál Za Válcovnou a CBEO
KBIO – O studiu na katedře biologie (doc. Jozífková)
KBIO – O „zelené biologii“ na UJEP (dr. Auer Malinská)
PřF UJEP uvádí “Jak na klíčení semínek”
PřF UJEP uvádí: Množení sukulentů a pěstování rostlin ve fytotronu
KBI – Laboratoř fyziologie a biotechnologie rostlin

Katedra fyziky

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry 2. podlaží
Virtuální prohlídka katedry 3. podlaží – laboratoře
Virtuální prohlídka katedry -1. podlaží – laboratoře

Chat s vyučujícím (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
Chat se studenty
Chaty jsou k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

PřF UJEP uvádí: Co se tu roztahuješ?! Aneb vzduch versus vakuum.
KFY – Praktikum atomové a jaderné fyziky (doc. Macková)
Astronomické vybavení na PřF (dr. Matoušek)

Katedra geografie

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry 4. podlaží
Virtuální prohlídka katedry 5. podlaží – kancelář vedoucího katedry, sekretariát

Chat s vyučujícím (Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.)
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

KGEO – Představení katedry a studia na katedře (doc. Raška)
KGEO – Výzkumné aktivity a spolupráce katedry s praxí (dr. Hruška)
KGEO – Centrum virtuální reality a modelování krajiny (Mgr. Meyer)
KGEO – Geoinformatika a dálkový průzkum Země na katedře (dr. Dolejš)
KGEO – Aktéři změny ve starých průmyslových městech Ústeckého kraje

KGEO – výzkum – Pavel Raška et al.

Katedra chemie

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry

Chat se studenty
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

KCH – Laboratoř anorganických syntéz a analytické chemie

KCH – výzkum – Ivo Nezbeda, Jan Jirsák et al.

Katedra informatiky

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry 6. podlaží
Virtuální prohlídka katedry 7. podlaží – laboratoře

Chat s vyučujícím/studenty
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

Programování robotů NAŽIVO (Noc vědců 2020)
KI – Datová analýza a prediktivní modelování

Katedra matematiky

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry

Chat s vyučujícím/studenty
Chat je k dispozici 3. února 2022 od 10 do 14 hodin.
Návod na použití BigBlueButton

Kódování hudby aneb co matematik, to muzikant…¯\_(ツ)_/¯ (Noc vědců 2020)
Science UJEP #13 Jiří Přibyl a kol.