Výstava Oživeno designem

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje nemusí být vnímáno jen negativně. Naopak, po našich předcích zde zůstala řada hodnot, na nichž lze rozvíjet perspektivní budoucnost. Inspirativní průmyslové dědictví tak může pomoci rozvoji regionu.

Ukázat a zviditelnit tyto hodnoty se snaží multidisciplinární tým projektu Smart City – Smart Region – Smart Community, do něhož jsou zapojeni i kolegové z naší fakulty.

Sami se můžete na vlastní oči přesvědčit na výstavě, která byla zahájena vernisáží 22. listopadu 2021 na zámku Valdštejnů v Litvínově a která poběží ještě do 6. února 2022.

Vernisáž zahájila starostka města Litvínova Kamila Bláhová spolu s vedoucím tematického balíčku WP 4 projektu dr. Vladanem Hruškou z katedry geografie a Jakubem Konupkou z Fakulty umění a designu.

> Pozvánka na výstavu


Prezentované umělecké projekty:

1. Riecken design, inspirovaný hodnotnou architekturou vily litvínovského průmyslníka Wilhelma Rieckena,

2. Vodobraní, vycházející z příběhu unikátního 28 km dlouhého vodovodního přivaděče,

3. Skatepark Loděnice, oživující prostor ústeckého nábřeží,

4. Vinyl, odkazující k továrně na LP na Střekově, jež byla spřízněna s legendární gramofonovou značkou His Masterʼs Voice.

A v čem tento přístup unikátní?

V první řadě se propojili odborníci ze zcela odlišných oborů do multidisciplinárního týmu – geografové z naší fakulty, regionalisté z Fakulty sociálně ekonomické a designéři z Fakulty umění a designu.

Dlouhé řady měsíců důsledně mapovali průmyslové dědictví Ústecko-chomutovské aglomerace, prováděli řadu rozhovorů a realizovali další rešeršní a analytickou práci, na kterou navázali studentky a studenti Fakulty umění a designu.

A právě v úzkém propojení akademiků se studenty spočívá další přidaná hodnota tohoto projektu. Po vzájemné dohodě byly vybrány výše uvedené intervence, které studentky a studenti kreativně zpracovali. Výsledkem je nejen zmíněná výstava, ale ukazuje se, že o následné využití bude další zájem.

Zástupci města Litvínova v čele s paní starostkou projevili předběžný zájem o obdobné řešení ve veřejném prostoru města, jako zobrazuje projekt Vinyl na Střekově, stejně jako o výrobu reklamních předmětů města v duchu prezentovaného Riecken designu. Taková práce má smysl, zvláště když otevře cestu studentům naší univerzity pro jejich budoucí reálné praktické uplatnění.