Online den otevřených dveří 2021

Stojíte před rozhodnutím, jakou vysokou školu, směr studia, či konkrétní studijní program si vybrat? Zvažujete, kam poslat svoji přihlášku?

Není to však jen otázka oboru, ale také příležitostí, prostředí, lidí a atmosféry. Proto se Vám, navzdory současné nepříznivé situaci, pokusíme život na naší fakultě prezentovat tak, abyste si mohli udělat jasnou představu, jak to u nás chodí.

Na webu Univerzitaseveru.cz najdete především obecné informace ze celou naši ústeckou univerzitu, zde pak rozcestník k jednotlivým katedrám a studijním programům.

Přednáška z veletrhu Gaudeamus

Zhlédněte záznam přednášky přírodovědecké fakulty z veletrhu vzdělání Gaudeamus, která se uskutečnila 27. ledna.

Záznam přednášek z DOD dne 6. 2. 2021

Poslechněte si buď celé povídání o univerzitě, nebo jen o naší fakultě. Záznam je k dispozici na kanále YouTube UJEP a PřF UJEP.

Virtuální prohlídka budovy, videa a další aktivity fakulty

Dále doporučujeme navštívit virtuální prohlídku budovy CPTO, která skrývá řadu tajemných zákoutí s laboratořemi, učebnami apod., zhlédnout videa o budově naší fakulty. Můžete si též pustit videa, která naleznete níže u jednotlivých kateder, nebo se prostě zeptat se na to, co Vás zajímá. Pro Vaše dotazy budeme k dispozici ve virtuálních místnostech prostřednictvím platformy BBB (Big Blue Button), na Google Meet i na našich sociálních sítích (FB, IG).

Virtuální prohlídka (3D model CPTO)

Přejeme Vám šťastný výběr Vaší další životní cesty!


Chat se studijním proděkanem

Na Vaše dotazy je připraven Martin Švec, studijní proděkan, který rád zodpoví především obecné dotazy týkající se přijímacího řízení, fakulty apod. Využijte k tomu odkaz GoogleMeet . Chat je k dispozici 6. února od 11 do 13 hodin.

Odkazy na virtuální chatovací místnosti, videa a další informace jednotlivých kateder

Katedra biologie

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry 4. podlaží
Virtuální prohlídka katedry -1. podlaží – laboratoř

“Bílá biologie” (biotechnologická sekce) – Centrum přírodovědných a technických oborů – CPTO

Chat se studenty/vědeckými pracovníky
Chat je k dispozici 6. února od 10 do 14 hodin.

KBIO – Laboratoř tiskových technologií
KBIO – Laboratoř mikroskopických technik
KBIO – Laboratoř tkáňových kultur
KBIO – Laboratoř biofyziky a nanobiotechnologie
KBIO – Laboratoř modelových organismů I.
PřF UJEP uvádí: Jak si vyextrahovat DNA

“Zelená biologie” (zoologická a botanická sekce) – areál Za Válcovnou

Chat s vyučujícím – oblast výzkumu: Fyziologie rostlin (Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.)
Chat s vyučujícím – oblast výzkumu: učitelství pro SŠ (Mgr. Milan Kubiatko, Ph.D.)
Chat s vyučujícím – oblast výzkumu: mikrobiologie, biologie půdy, kultivace hub (doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.)
Chat s vyučujícím – oblast výzkumu: chování zvířat a člověka (doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.)
Chat se studenty
Chaty jsou k dispozici 6. února od 10 do 14 hodin.

KBIO – Areál Za Válcovnou a CBEO
KBIO – O studiu na katedře biologie (doc. Jozífková)
KBIO – O „zelené biologii“ na UJEP (dr. Auer Malinská)
PřF UJEP uvádí “Jak na klíčení semínek”
PřF UJEP uvádí: Množení sukulentů a pěstování rostlin ve fytotronu

Katedra geografie

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry 4. podlaží
Virtuální prohlídka katedry 5. podlaží – kancelář vedoucího katedry, sekretariát

V případě dotazů kontaktujte vedoucího katedry, tj. doc. Mgr. Pavla Rašku, Ph.D. na emailu pavel.raska@ujep.cz.

KGEO – Představení katedry a studia na katedře (doc. Raška)
KGEO – Výzkumné aktivity a spolupráce katedry s praxí (dr. Hruška)
KGEO – Centrum virtuální reality a modelování krajiny (Mgr. Meyer)
KGEO – Geoinformatika a dálkový průzkum Země na katedře (dr. Dolejš)

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Základní informace o katedře s odkazem na web katedry
Virtuální prohlídka katedry

Chat s vyučujícím/studenty
Chat je k dispozici 6. února od 10 do 14 hodin.

Kódování hudby aneb co matematik, to muzikant…¯\_(ツ)_/¯ (Noc vědců 2020)

Ústecké materiálové centrum