Ústecké materiálové centrum

Webové stránky výzkumného centra: http://umc.ujep.cz/

Kontakt

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
vedoucí Ústeckého materiálového centra (ÚMC)
Místnost: CN‐322 (České mládeže 8, nová budova, 3. podlaží)
Telefon:
+420 773 934 548

Ústecké materiálové centrum je materiálně i personálně vybavené k řešení vědeckých a výzkumných projektů zejména v oblasti přípravy a studia nových nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů. Součástí této činnosti jsou i literární a patentové rešerše, laboratorní výzkum, tedy experimentální činnost při vývoji a charakterizaci materiálů a dále simulace a počítačové modelování.

Cílem ÚMC je též poskytovat v regionu severních a severozápadních Čech kvalitní zázemí pro inovace technologií v podnicích na rozvíjejícím se trhu organickým propojením výzkumu, vývoje a výroby.

Členové ÚMC se podílí na výuce mnoha studijních programů a oborů nejen na fakultě, ale též na fakultě životního prostředí, případně na fakultě strojního inženýrství UJEP. Jde zejména o studijní obory: Aplikované nanotechnologie, Analytická chemie životního prostředí a toxikologie, Počítačové modelování ve vědě a technice, Počítačové metody ve vědě a technice, Ekologie a ochrana prostředí, Materiálové vědy a analýza materiálů. A to na všech stupních vzdělávání (Bc., NMgr. i PhD. studia).

Členové ÚMC spolupracují na vědeckých a výzkumných projektech GA ČR, TA ČR, MZd ČR, MŠMT, zejména v oblasti přípravy a studia nových nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů.