Aktuality

15.1.2021

Virtuální prohlídka budovy CPTO

Čas dne otevřených dveří na naší univerzitě se přiblížil. Protože letos vám ze zjevných důvodů nemůžeme otevřít dveře fyzicky, nabídněte si alespoň virtuální prohlídku hlavní budovy fakulty a otevřete si k tomu něco dobrého, co máte zrovna po ruce. ...

8.1.2021

Ocenění práce našich studentek

Jako každý rok byla udílena jednorázová mimořádná stipendia. Mezi oceněnými byly i dvě studentky naší fakulty. Tou první je naše již absolventka navazujícího magisterského studijního programu Geografie Mgr. Lucie Urbanová, která obdržela Stipendium ...

7.1.2021

Přípravný kurz z matematiky pro žáky 5. tříd ZŠ

Katedra matematiky PřF UJEP připravuje na jaro 2021 Přípravný kurz z matematiky pro žáky 5. tříd ZŠ k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, který proběhne (pokud to dovolí pandemická situace) v únoru-dubnu 2021. Výuka bude probíhat ve dvou kurze...

30.12.2020

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022, které schválil Akademický senát naší fakulty během Štědrého dne, byly zveřejněny na webu fakulty. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Informa...

9.12.2020

Studentská grantová soutěž UJEP – výzva pro rok 2021

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studi...

9.12.2020

Dozvuky letošní Noci vědců: matematika a kódování hudby

I v letošním roce se naše fakulta zapojila do přípravy popularizační akce Noc vědců, který se uskutečnila 27.11. Kdo z vás nestihl online program Programování robotů Lego mindstorms naživo, nebo diskuzi odborníků na téma digitalizace společnosti, &nbs...