Aktuality

14.11.2019

Volby do AS PřF UJEP a AS UJEP — kandidátní listiny

Dovolujeme si Vám představit kandidáty do akademické komory (dále jen „AK“) a studentské komory (dále jen „SK“) Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PřF UJEP“) a kandidáty na zástupce Přírod...

14.11.2019

Testování nanonosičů in vivo

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2...

13.11.2019

PřF UJEP bere bronz v anketě Fakulta roku

Výsledky ankety Fakulta roku byly zveřejněny – http://www.fakultaroku.cz/zebricky/. V rámci přírodovědně zaměřených fakult jsme skončili na bronzové pozici.  Myslíme, že je to úspěch. Za posledních 5 let jsme se umisťovali vždy na stupních vítězů: ...

13.11.2019

Na PřF vystoupí Tomáš Homola — 21. 11. 2019

Doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D. na téma: „Plazmové úpravy povrchů a nano-strukturovanýchvrstev pro flexibilní a tištenou elektroniku" Seminář katedry fyziky ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 13:00 hodin v učebně č. 345 Anotace: Povrchová úprava tep...

12.11.2019

Výběrová řízení ERASMUS+ (2. kolo)

Vystřelte do zahraničí již tento rok! Máte k tomu hned několik důvodů: ·      těžko Vám někdo nabídne při Vašem pobytu v zahraničí finanční podporu ve výši 330–510 EUR/měsíc ·      uznání všech podobných předmětů v rámci studia na UJEP ·      jedin...

4.11.2019

Sucho v krajině — veřejná debata s odborníky — 12. 11. 2019

Jak ukázaly roky 2015, 2018 či letošní rok, jsou meteorologická sucha, tedy období s extrémním nedostatkem srážkových úhrnů v Česku stále významnějším fenoménem, který má následně závažné dopady na krajinu, zemědělskou produkci, stejně jako zdraví obyv...

31.10.2019

Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP a do AS UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“) a Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS UJEP“) dne 31. října 2019 vyhlásily volby do Akademické a studentské komory AS...

29.10.2019

Družstvo UJEP mistrem ČR v nohejbalu trojic a vicemistrem ve dvojicích

Po letech se uskutečnilo samostatné Akademické mistrovství v nohejbalu, které v minulých sezónách probíhalo vždy jako součást Českých akademických her. Pořádáním byla pověřena Univerzita Pardubice ve spolupráci s nohejbalovým klubem TJ Dynamo Pardubice...

29.10.2019

Velký úspěch doktorských studentů PřF na konferenci CHISA 2019

Ve dnech 21.–24. 10. 2019 se u Seče konala již 66. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Přírodovědecká fakulta UJEP zde měla velmi bohaté zastoupení studentů dvou doktorských studijních programů, konkrétně programů Aplikované nano...

24.10.2019

Zeměpisáři z celého Česka na UJEP – Žákovský atlas na světě

V rámci spolupráce ústeckých geografů s nakladatelstvím Kartografie Praha se dne 10. října 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil workshop s názvem „Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně zákla...

22.10.2019

UniQSurf — Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Druh projektu/dotační titul: MŠMT OPVVV Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 Řešitel/é: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Roky řešení: 2018-2022 Popis: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum ...