Aktuality

31.7.2020

Fotogalerie budovy CPTO

Vážení návštěvníci našeho webu! na rozcestníku CPTO jsme pro Vás připravili první část fotogalerie budovy CPTO. Můžete se ještě těšit na fotografie z interiéru, sférické a letecké snímky. Příjemné léto!

20.7.2020

Český historický atlas získal cenu Akademie věd ČR

Předsedkyně Akademie věd České republiky na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělila autorskému týmu publikace „Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století“ cenu za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na publ...

17.7.2020

Netradiční léto 2020

Vážení návštěvníci našeho webu! Letošní léto je vskutku netradiční. Podle harmonogramu PřF vstupujeme do času prázdnin až v těchto dnech, řada z nás během své dovolené upřednostní pobyt v české krajině a v prostoru kampusu UJEP se stále pohybují naš...

8.7.2020

Úspěch naší studentky na SVOČ v didaktice matematiky

Přináším dobrou zprávu všem příznivcům Přírodovědecké fakulty UJEP. Zúčastnila jsem se Česko-slovenského kola ŠVOČ v didaktike matematiky 2020, kde jsem prezentovala výsledky své diplomové práce Concept Cartoons ve výuce planimetrie na 2. stupni zák...

7.7.2020

TRANS3Net

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: TRANS3Net Druh projektu/dotační titul: Interreg Central Europe Číslo projektu: CE258 Řešitel:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc., Ing. Petr Lauterbach, Ing. Kateřina Rašková a kol. Roky řešení: ...

1.7.2020

Zábavou k odbornému vzdělávání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání Druh projektu/dotační titul: OP V...

29.6.2020

Chemie a toxikologie, nový studijní program katedry chemie

Po nedávné akreditaci studijního programu katedry biologie byl nově akreditován na katedře chemie bakalářský studijní program Chemie a toxikologie, který nahradí stávající obor Toxikologie a analýza škodlivin. Záměrem nové akreditace je vyhovět stud...

19.6.2020

Změna sídla PřF a rozcestník CPTO na webu

V těchto dnech se stěhuje děkanát PřF do 8. podlaží budovy CPTO. Od 22. června tak budou všechna pracoviště děkanátu kromě studijního oddělení v provozu na nové adrese Pasteurova 3632/15 (zkráceně Pasteurova 15), 400 96 Ústí nad Labem. Od 1. 7. 2020 pa...

17.6.2020

Internacionalizace (nejen) na PřF

V posledním dvojčísle univerzitního časopisu Silverius ve svém úvodníku rektor UJEP doc. Martin Balej hodnotí jeden z indikátorů kvality vysokých škol. Tímto indikátorem je míra internacionalizace UJEP, resp. jejích součástí. Mezinárodní rozměr akti...