Magnetická rezonance také na UJEP

S radostí si dovolujeme informovat, že v nedávno otevřeném Centru přírodovědných a technických oborů, konkrétně na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UJEP, byl koncem roku 2020 pro vědecké a výukové účely instalován výjimečný přístroj – spektrometr nukleární magnetické rezonance (zkratkou NMR).

Většina z nás si pod pojmem „magnetická rezonance“ představí tzv. „tunel“, který lékařům umožňuje bezpečně a bezbolestně zobrazovat reálný stav tkání. Možná se nyní ptáte, proč tedy si tedy takový přístroj pořídili na katedru chemie? Pomocí NMR lze totiž zjistit složení a struktury molekul rozpuštěných v roztoku, hlavně u organických látek, navíc přístroj umožňuje zkoumat i strukturu mnoha pevných látek a materiálů.

Výsledkem jsou unikátní záznamy – spektra, ze kterých lze „vyluštit“, o jakou molekulu se jedná, jakou má strukturu, který atom se, kterým sousedí, nebo jaká látka ve směsi převažuje.

Více o našem NMR