Virtuální prohlídka budovy CPTO

Čas dne otevřených dveří na naší univerzitě se přiblížil. Protože letos vám ze zjevných důvodů nemůžeme otevřít dveře fyzicky, nabídněte si alespoň virtuální prohlídku hlavní budovy fakulty a otevřete si k tomu něco dobrého, co máte zrovna po ruce.

S významnou pomocí oddělení public relations UJEP se podařilo připravit 1. etapu virtuální prohlídky budovy CPTO.

Virtuální prohlídka 3D modelem hlavní fakultní budovy bude tvořit jednu z částí online dne otevřených dveří, který pro vás připravujeme na 6. února 2021. Součástí virtuální prohlídky budou též odkazy na virtuální diskuzní místnosti, na další informace o naší fakultě a o studijních programech, které lze na naší fakultě studovat (kromě centrálních informací na webu Univerzita severu).

Kromě 3D modelu vzniklo i přehledné video prezentující výzkumné a studijní zázemí naší fakulty a fakulty životního prostředí, stejně jako menzu a další infrastrukturu v okolí budovy v kampusu UJEP:

Kdo má rád informace pěkně pohromadě, najde je však již brzy na připravované webové stránce ke dni otevřených dveří.

Připojte se 6. února k online dni otevřených dveří a ptejte se lidí přímo z univerzity. Detaily již brzy na webu a sociálních sítích fakulty a univerzity!