Studentská grantová soutěž UJEP – výzva pro rok 2024

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2024.

Přihlášky nových projektů se odevzdávají do 11. 1. 2024 do 10:00 hodin (bližší pokyny v kompletním znění výzvy)

Formuláře, směrnice, rady a doporučení najdete na webu PřF