Ocenění práce našich studentek

Jako každý rok byla udílena jednorázová mimořádná stipendia. Mezi oceněnými byly i dvě studentky naší fakulty.

Tou první je naše již absolventka navazujícího magisterského studijního programu Geografie Mgr. Lucie Urbanová, která obdržela Stipendium starostky města Trmice, Mgr. Jany Oubrechtové, za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území města Trmice nebo obcím Mikroregionu Milada, a to konkrétně za diplomovou práci s názvem „Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Praha na dopravní preference cestujících“, v jejímž rámci sledovala variantní řešení této tratě procházející v krátkém úseku správním územím města Trmice.

Druhou oceněnou je studentka bakalářského studijního programu Fyzika Polina Matyunina, která obdržela Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP. Ačkoliv je „pouze“ v druhém ročníku, významným způsobem zapojila do vědecké práce skupiny zabývající se chováním granulárních materiálů. Svou schopností samostatné práce, programování, citem pro fyziku a matematiku i nadšením pro vědu, významným způsobem přispěla k řešení aktuálních problémů spojených s mechanikou sypkých hmot.

Oběma oceněným co nejsrdečněji gratulujeme.

Těší nás, že je práce našich studentů každoročně oceňována stipendii a doufáme, že tomu tak bude i v následujících letech. Zároveň věříme, že ocenění přispějí ke zvýšení motivace našich studentů aktivně působit na poli přírodních věd. Pokud ano, budeme rádi.

Bližší informace a přehled dalších stipendistů z jiných fakult najdete na stránkách UJEP a hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.