Český historický atlas získal cenu Akademie věd ČR

Předsedkyně Akademie věd České republiky na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělila autorskému týmu publikace „Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století“ cenu za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na publikaci se podíleli i akademičtí a externí pracovníci naší katedry geografie, konkrétně doc. Jan D. Bláha, dr. Silvie R. Kučerová, dr. Dana Fialová a dr. Jiří Martínek. Atlas vznikl v rámci projektu Český historický atlas podpořeného Ministerstvem kultury ČR, jehož nositeli jsou Historický ústav AV ČR a ČVUT v Praze. V současné době je připravována digitální online verze atlasu v české a anglické jazykové mutaci, na niž se zájemci mohou těšit na podzim 2020.

Blahopřejeme všem autorům atlasu a přejeme další úspěšnou spolupráci geografů, kartografů a historiků.

Z prezentace atlasu v knihkupectví nakladatelství Academia Praha (únor 2020)