Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Agents of change in old industrial regions in Europe (Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy)

Druh projektu/dotační titul: Volkswagen Stiftung
Řešitel/é: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mgr. Jan Píša
Roky řešení: 2019-2021
Popis: I přes pokračující pokusy o odstranění sociálních a ekonomických disparit prostřednictvím regionálních politik, prostorová polarizace a růst příjmových nerovností mezi regiony EU neustále přetrvává. Nedávné analýzy ukazují, že evropské politiky prostorové soudržnosti mají jen omezený dopad, což ohrožuje i politickou stabilitu samotné EU. Pokračující úpadek některých regionů může dále umocnit příjmové, genderové a etnické nerovnosti, což dále povede k růstu napětí, poklesu důvěry k národním vládám a tradičním stranám a rostoucí popularitě euroskeptických a extremistických stran a hnutí. Z tohoto důvodu je důležité se i nadále zabývat problémy zaostávajících regionů. Cíle projektu následující: 1) rozvinout lepší pochopení vzniku nových cest rozvoje ve starých průmyslových regionech, 2) posílit spolupráci mezi akademiky v evropských zemích a mezi akademickou a veřejnou sférou, 3) formulovat návrh rozvojových opatření pro decizní sféru v městských centrech lokalizovaných mimo metropolitní oblasti. Za tímto účelem se výzkum zaměří na již existující aktéry změny ve vybraných modelových městech. Více informací o projektu je možno najít zde: https://acore-project.eu/
Partneři projektu:
Leibniz Institute for Regional Geography, Cardiff University, Centre for Economic and Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Lund University