Noc vědců obohatí přednáška doc. Drozda i slavnostní událost JČMF

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) na svém 20. sjezdu ocenila celou řadu svých členů, a nejen jich, zejména za jejich práci v uplynulých čtyřech letech, ale také za jejich dlouhodobý přínos v oblasti matematiky či fyziky, matematického či fyzikálního vzdělávání a za přínos v popularizaci těchto předmětů. Mezi nimi jsou i akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty UJEP. 

“Návrhy na ocenění vzešly jak z ústecké pobočky JČMF, tak z Fyzikální pedagogické společnosti JČMF, a samozřejmě i z dalších součástí Jednoty. Nicméně, dobrou zprávou je, že devět nám blízkých lidí, kteří jsou buď našimi kolegy, nebo s námi dlouhodobě spolupracují, bylo oceněno,” sdělil PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D., předseda pobočného spolku JČMF v Ústí nad Labem, který je současně odborným asistentem na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP. 

Slavnostní předání ocenění, které se uskuteční v pátek 30. 9. 2022 coby součást Noci vědců, uvede přednáška, či spíše demonstrace, doc. Zdeňka Drozda z katedry didaktiky fyziky MFF UK s názvem Ochutnávka fyzikálních experimentů, a to v čase od 15:40 do 17:10 v budově CPTO, auditoriu 03 (místnost 1.01). 

Přehled oceněných z Přírodovědecké fakulty UJEP a jí spřízněných učitelů
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.; ocenění: zasloužilý člen JČMF, navrhl: fyzikální pedagogická společnost
Mgr. Pavla Hofmanová; ocenění: zasloužilý člen JČMF, navrhl: pobočka Ústí nad Labem
Mgr. Ivana Hotová; ocenění: vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost, navrhl: pobočka Ústí nad Labem
Ing. Stanislav Jakoubek; ocenění: vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost, navrhl: fyzikální pedagogická společnost
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.; ocenění: čestné uznání, navrhl: pobočka Ústí nad Labem
doc. RNDr. František Lustig, CSc., ocenění: čestné uznání, navrhl: fyzikální pedagogická společnost
prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.; ocenění: čestné uznání, navrhl: fyzikální pedagogická společnost
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.; ocenění: čestné uznání, navrhl: pobočka Ústí nad Labem
RNDr. Hana Turčinová; ocenění: čestné uznání, navrhl: pobočka Ústí nad Labem 

Program slavnostního odpoledne
15.30 zahájení akce
15.40-17.10 – Ochutnávka fyzikálních experimentů (doc. Zdeněk Drozd)
17.10-17.30 – přestávka
17.30 zahájení slavnostního předávání ocenění
17.30-17.50 – představení JČMF (prof. Luboš Pick)
17.55-19.05 – předávání ocenění oceněným
19.05-19.30 – zakončení, informace o zbytku večera (Noc vědců)

Kompletní informace o Noci vědců na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně najdete zde.

#scienceUJEP