O koních a lidech pojedná přednáška v teplické hvězdárně s Café Nobel

Koně sehráli v lidských dějinách významnou úlohu, a proto se jimi dodnes zabývají badatelé z celé řady oborů. Zajímá je například, kdy se kůň stal průvodcem člověka a jak se postupně měnila jeho historická role. Právě v otázce domestikace koní získala nedávno věda nové zásadní informace. Ve čtvrtek 15. září o tom bude na teplické hvězdárně v rámci cyklu Café Nobel povídat archeozoolog Mgr. René Kyselý, Ph.D., z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Dnes je kůň v západní kultuře především objektem rekreačním, sportovním, případně prezentačním, terapeutickým či jiným; v minulosti byl ale jeho význam mnohem větší a mnohdy ovlivňoval dějiny. S ohledem na jeho podstatný význam v lidských dějinách i kultuře je kůň stále v hledáčku badatelů. Nové, pro poznání historie klíčové studie a objevy, jsou impulsem pro přehodnocení představ o domestikaci koně.

Primitivní plemena koní mají dodnes znaky divokých předků.

V rámci přednášky budou prezentovány aktuální poznatky a představy o původu, rané historii, ale i využívání a historické roli tohoto domácího zvířete z české, středoevropské i světové perspektivy. Bude zohledněna biologická i kulturní stránka problematiky, a to pohledem ekologie, morfologie, archeogenetiky, fylogenetiky, archeologie i historie. „Nahlédneme přitom do různých regionů Evropy i Asie,“ dodává koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Mgr. René Kyselý, Ph.D., se už zhruba 25 let v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze věnuje archeozoologii a osteologii. Vedle vlastní práce s archeologickým osteologickým materiálem, která přináší informace o paleoekonomice, vzhledu zvířat v minulosti a paleoekologických souvislostech, se snaží o propojování vlastní osteologie s dalšími obory zabývajícími se historií zvířat, zvláště zvířat domácích.

Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 h. Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.