Letní semestr v Rumunsku versus zimní semestr v Estonsku

V roce 2019 jsem měl možnost díky programu Erasmus vycestovat na letní semestr do Rumunska a poté v zimním semestru do Estonska a následující řádky shrnou a porovnají tyto oblasti. Nejdříve zhodnotím obecnou charakteristikou místa pobytu, tedy Temešvár a Tallinn, resp. Rumunsko a Estonsko. Následně se zaměřím na tři primární oblasti, kvůli kterým se realizují výjezdy, a to je kvalita vzdělání, v tomto případě na Universitatea de Vest din Timisoara a Tallinn University, možnosti cestování z dané oblasti a nakonec noční život.

 Obecná charakteristika Rumunska a Estonska

U Rumunska a Estonska příliš podobných znaků nenalezneme. Jejich příroda, ekonomické postavení a kultura jsou si opravdu vzdálené. Blíže k Česku má nejspíše Rumunsko, které s námi sdílelo podobnou historii, a to především západ země. Jenže Rumunsko je natolik rozlehlé, že celá země nesdílí jednu společnou kulturu, což je dáno historickým vývojem. Jih byl ovlivňován Osmanskou říší a východ zase říší Ruskou, a proto v Rumunsku nalezneme mnoho rozsáhlých kulturních regionů a každý z nich má co do sebe. Nelze tedy konstatovat, jestli je to východní, střední Evropa, nebo Balkánská země. Na druhou stranu Estonsko je země malá, ale i přesto zde nalezneme rozdílné kulturní oblasti. V některých je patrný vliv severských států, někde zase německý, nebo ruský vliv. Z těchto důvodů se Estonci řadí mezi Pobaltské státy, ale rádi se vidí více nahoře, v Severní Evropě, a porovnám-li ostatní pobaltské státy, tak právem.

To by tak mohlo být k poloze těchto států a nyní se podíváme na jejich přírodu. Rumunsko má téměř vše, na co si můžeme vzpomenout a to je to hlavní, co ho odlišuje od Estonska. Rumunsko má převýšení více jak 2 500 m a to nabízí spoustu příležitostí. Od návštěvy mořského pobřeží, přes nížiny a kopečky, až po majestátní Karpaty. Estonsko je úplný opak. Ledovce vymodelovaly krajinu téměř do roviny  (Estonci rádi říkají, že mají jednu horu 320 m n. m. vysokou) nicméně krajina je monotónní a velmi obtížně se hledá něco nového. Estonsko jsou převážně jen nekonečné lesy a bažiny.

V Rumunsku jsou více přátelští a pohostinní než mi přijdou Češi. Nesetkal jsem se s jediným problémem i přes noční procházky po městech. Rád bych vyvrátil předsudky o zemi Cikánů, ačkoliv jsem necestoval po vesnicích, tak tam, kde jsem byl, to byla směska Němců, Maďarů a Turků. V Estonsku je jedna třetina obyvatelstva považována za Rusy, a v samotném Tallinnu je to až polovina, takže více uslyšíte ruštinu, protože Estonci jsou velice uzavření s minimální snahou komunikovat.

Zhodnotím-li nějak ekonomické postavení, tak v Rumunsku je za málo peněz hodně muziky. Jako Čech si budete připadat bohatě, snad kromě hlavního města, kde jsou ceny asi tak na úrovni Brna. Estonsko je mnohem dražší a v některých oblastech přesahuje ceny v Praze. Jako student se zde musíte ohlížet na svou peněženku a přemýšlet nad hodnotou zboží, produktu a služeb oproti Rumunsku, a pokud nemáte našetřeno, tak grant to zde určitě nepokryje.

Obecná charakteristika Temešváru a Tallinnu

Porovnám-li místa pobytu, Temešvár a Tallinn, tak zde je jasný vítěz. Tallinn je přece jen v UNESCU a ve vyspělejší zemi, takže procházet se po městě je nádherný pocit. Středověké centrum je sice malé, ale duch místa v podobě hanzovního města je zde patrný. Temešvár a jeho centrum má však také své kouzlo a spousta míst se nově rekonstruuje, takže za pár let bude ještě krásnější, nicméně na krásu Tallinnu nikdy nedosáhne.

Tallinnu to však trochu kazí nedostatek kapacit na místních kolejích, takže je důležité se co nejdříve registrovat, jinak budete odsouzeni si složitě hledat bydlení. V Temešváru, kde jsem měl možnost bydlet na kolejích, kvalita odpovídá velmi nízké ceně – prý nejlevnější bydlení v Evropě – nicméně na přespání je to dostačující a aspoň Vás to nutí nebýt pořád zavření na pokoji.

Tallinn byl ve výsledku velmi drahý oproti Temešváru. V Temešváru jsem ušetřil, počítám-li jen cenu za ubytování, 175 EUR/měsíc, které jsem následně mohl utrácet za jídlo v restauracích, nebo za cestování.

Kulturních akcí jsem v obou městech příliš nezaregistroval, vzpomínám si například na pěkné festivaly světla, ale spíše to byly akce, na které nás pozvalo ESN. V Estonsku se mi líbilo, že nám různými formami představili Estonsko jako celek. V Temešváru jsem to postrádal, měl jsem však štěstí a poslední den před mým odjezdem se uskutečnil festival folklóru, ze kterého mám pravděpodobně nejsilnější zážitek na Rumunsko.

 Universitatea de Vest din Timisoara a Tallinn University

Společné pro obě univerzity jsou geografické předměty v místním jazyce. Na přednášky se tedy nemusí chodit, ale čeká Vás samostatné práce. Geografie v Temešváru je zajímavější, protože si lze vybrat z mnoha předmětů z kulturní geografie, cestovního ruchu nebo GISů na bakalářském i magisterském stupni. Geografie v Tallinnu se odehrává pouze v bakalářském stupni, spíše však lze mluvit o geoekologii. Zajímá-li Vás však širší záběr, ne pouze geografie, ale například estonská kultura nebo antropologie, tak přednášky vedené v angličtině na magisterském programu jsou velice zajímavé. Krátce shrnuto – fyzickému geografovi studující bakaláře nebo studentům se širším záběrem doporučuji Tallinn a všem ostatním doporučuji Temešvár, třeba i výuku GISů, které zde jsou vedeny pod samotným oborem.

Podmínky splnění kurzů byly časově náročnější na Tallinnské univerzitě, a to jsem měl pouze čtyři předměty, oproti pěti v Temešváru. Nejhorší na tom je, že jako magistr jsem se v Tallinnu v rámci geografie skoro nic nového nedozvěděl, spíše to bylo opakování fyzické geografie z prvního ročníku na bakaláři. Temešvár byl, pro mě osobně, více přínosnější v oblasti rozšíření geografického vzdělání.

V Temešváru jsem měl možnost se zúčastnit jednoho předmětu s exkurzemi s místnímu studenty, kteří se i po mém návratu stali mými kamarády. Naopak v Tallinnu jsem měl kontakt pouze s dalšími erasmáky a neměl jsem možnost se spřátelit s estonským studentem.

 Možnosti cestování

V Rumunsku a v Estonsku jsem cestoval odlišně. Rumunsko má pro studenty cestování vlakem zadarmo, a jelikož je to rozlehlá země, tak jsem si vystačil pouze s touto zemí, tedy kromě Budapešti, a ještě jsem zde toho spoustu neviděl. Cestování vlakem je však pomalé a především mezi důležitými městy, tedy do přírody doporučuji si vypůjčit auto, nebo na severu země je normální se přepravovat stopováním. Estonsko, jelikož je monotónní, tak jsem musel vycestovat i jinam. Z Tallinnu je to blízko autobusem do dalších pobaltských zemí nebo Petrohradu, trajektem do Helsinek, nebo letadlem/trajektem do Stockholmu. Stojíte-li o to poznat více zemí, tak doporučuji Estonsko, naopak v Rumunsku je velmi obtížné se dostat do dalších zemí, které nejsou v Evropské unii, nemáte-li k dispozici automobil. Oba druhy cestování jsou odlišné a obě země mi daly něco jiného, jenže tím, že jsem procestoval celé Rumunsko, tak Rumunsko se mi vrylo pod kůži a zamiloval jsem si ho.

Noční život

Tento aspekt výběru pro mě byl tím posledním, resp. to nebylo to, kvůli čemu bych odjížděl na Erasmus. Nicméně z diskuze a pozorování ostatních můžu konstatovat, že v Temešváru se pařilo skoro každý den a to převážně v nějakých klubech nacházející se ve studentské čtvrti, protože to bylo levné. Na druhou stranu v Tallinnu se párkrát šlo do centra, ale spíše se pařilo na kolejích, kde jsem neměl možnost bydlet. Pro porovnání přidávám cenu piva v hospodě – Rumunsko 30-40 Kč, Estonsko nejlevnější 75 Kč.

 Pár posledních slov na závěr

Nejlépe to na závěr zhodnotím následujícím konstatováním. Z Rumunska se mi nechtělo nazpátek domu, naopak z Estonska jsem poslední měsíc již vyhlížel datum návratu. Momentálně lituji, že jsem si vybral Estonsko, ale časem si určitě uvědomím, že to byla cenná zkušenost plná zážitků. Nicméně na nějaký čas nemám potřebu se do Estonska vracet, naopak do Rumunska bych se rád vrátil v brzkém čase.

(Bc. Martin Bartůněk – Universitatea De Vest Din Timisoara (Rumunsko) LS 2018/2019 + Tallinna Ülikool (Estonsko) ZS 2019/2020; magisterské studium – Geografie)