Reagujeme na společenskou výzvu a zřizujeme CPPV

Novou, v pořadí osmou, součástí Přírodovědecké fakulty UJEP se od 1. 3. 2020 stalo Centrum podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV). Vedení fakulty chce zřízením Centra přispívat k odstranění problémů souvisejících s didaktikou přírodovědných předmětů. Reaguje tím na současnou společenskou výzvu.

Oborové didaktiky jsou často součástí vysokoškolského vzdělávání na jiných než pedagogických fakultách a nejinak tomu je i na ústecké univerzitě. Cílem nového centra je podpora aktivit fakulty směřujících k výchově učitelů přírodovědných předmětů, tedy biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a zeměpisu. Ruku v ruce s podporou pak půjde propagace těchto oborů směrem k veřejnosti a také k fakultním středním školám v celém ústeckém regionu.

Jak říká pověřený vedoucí nově vzniklého centra dr. Milan Kubiatko: „Posláním přírodovědeckých fakult ve vzdělávací oblasti není jen vychovávat špičkové specialisty ve svých oborech, ale také připravovat budoucí učitele přírodovědných předmětů pro základní a střední školy tak, aby dokázali své žáky a studenty pro tyto obory nadchnout.

Děkan přírodovědecké fakulty doc. Michal Varady říká: „Důležitost podobných aktivit vám potvrdí každý ředitel základní či střední školy z našeho i přilehlých regionů, tedy Ústeckého a Karlovarského kraje, ale také např. z Prahy. Všichni se marně snaží sehnat na trhu práce aprobované učitele matematiky, informatiky, fyziky a chemie.

Situace s aprobovaností učitelů v uvedených oborech je totiž v těchto regionech skutečně nepříznivá. Jaký je její důsledek? Předměty vyučují učitelé, kteří k nim často nemají  vztah a ani potřebné znalosti či nadhled, a tak těžko mohou pro tyto obory nadchnout své žáky a studenty.

Doc. Michal Varady k tomu dodává: „Jestliže jsou právě tyto předměty základem v poslední době tolik vzývaného technického vzdělávání, je situace o to palčivější. Vznikem Centra se chceme jasně přihlásit k podpoře v oblasti přírodovědného vzdělávání. Rovněž doufáme, že se stane platnou součástí výzkumu naší fakulty v oblasti didaktiky přírodovědných předmětů.

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF doc. Jan D. Bláha dokresluje vznik Centra: „Úvahám o jeho vzniku předcházelo podzimní setkání s řediteli a ředitelkou fakultních škol naší fakulty, z něhož vzešla řada konkrétních úkolů a plánů, na nichž právě nově vzniklé centrum bude efektivně participovat.