Přání děkana Přírodovědecké fakulty UJEP Michala Varady k Vánocům

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

doba adventu bývá tradičně spojována s bilancováním končícího roku. Loučíme se s rokem 2019 a pro mě osobně je toto období navíc zvláštní tím, že uplynul první rok mého funkčního období ve funkci děkana Přírodovědecké fakulty UJEP. I proto vnímám tento okamžik jako příležitost k zamyšlení se nad tím, jaký byl rok 2019, a k poděkování Vám všem, kteří jste svou prací přispěli k úspěchům naší fakulty v tomto roce.

Rád bych Vám proto touto formou poděkoval za všechno, co jste svou prací, aktivitou a invencí dokázali udělat v tomto roce pro další rozvoj naší fakulty. Současně mi dovolte, abych Vám popřál šťastné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a úspěchů ve vašem soukromém i pracovním životě v roce 2020.

Michal Varady

Děkan PřF UJEP

Adventní zamyšlení se děkana PřF nad rokem 2019