Čtyři noví docenti na PřF v roce 2019

Dovolujeme si s potěšením informovat, že hned čtyři součásti naší fakulty mají od letošního roku nového docenta, který je klíčový pro akreditování stávajících i nových studijních programů v magisterském a doktorském studiu. Daří se tak naplňovat strategický a personální plán rozvoje Přírodovědecké fakulty UJEP.

Stali se jimi doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. z katedry geografie (habilitoval na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v oboru Politická a kulturní geografie), doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. z katedry chemie, doc. RNDr. Marek Malý, Ph.D. z katedry fyziky (oba habilitovali na naší fakultě v oboru Aplikovaná fyzika) a doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. z katedry informatiky (habilitoval na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci v oboru Aplikované vědy v inženýrství).

Všem novým docentům naší fakulty gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další pedagogické a výzkumné činnosti!